Verilen inşaat izinleri ve bunların beklenen değeri, Ocak 2012 yılı