Verilen inşaat izinleri ve bunların beklenen değeri, Aralık 2012 yılı