Makedonya Cumhuriyeti, 2012 yılının Ulaştım ve Diğer Hizmetler Bülteni