Управен Одбор

Basaknin Fotografi

Г-дин Aјдован Адемоски
Претседател на Управен Одбор

Г-дин. Д-р.Билал Суџубаши
Kо-претседавач

 Г-дин. Есер Џевахир
Заменик претседател

Г-дин. Имер Селмани
Заменик претседател

Г-ѓа. Maрија Томеска
Заменик претседател

Г-ѓа. Букет Геречџи
Заменик претседател

Г-дин. Мехмет Мемо
Член на Управен Одбор

Г-дин. Константин БАТУНКОВ
Член на Управен Одбор

Г-дин. Хајдар Јилмаз
Член на Управен Одбор

Г-дин. Метин Батак
Член на Управен Одбор

Г-дин. Гун Гунсој
Член на Управен Одбор

Г-дин. Куртхан Ападин
Член на Управен Одбор

Г-дин. Ило Ристовски
Член на Управен Одбор

Г-дин. Аккан Махмут
Член на Управен Одбор

Г-дин. Слободан Трајков
Член на Управен Одбор

Г-дин. Максут Карајалчин
Член на Управен Одбор

Г-дин. Агим Ајредини
Член на Управен Одбор

Г-дин. Асмир Јaхоски
Член на Управен Одбор

Г-дин. Александар Гечев
Член на Управен Одбор

Г-дин. Мехмет Баран
Член на Управен Одбор

Г-дин Олгај Мутлулар
Член на Управен Одбор

Г-дин. Влатко Богоевски
Член на Управен Одбор

Г-дин. Михо Јаневски
Член на Управен Одбор

Г-дин. Муртеза Сулооџа
Член на Управен Одбор

Г-дин Самир Дрплјанин
Член на Управен Одбор

Г-дин. Мехмeт Евџилер
Член на Управен Одбор

Г-дин. Мурат Оздемир
Член на Управен Одбор