” BURS İLANI ”

Makedonya Türkiye Ticaret Odası  (MATTO) tarafından Makedonya Cumhuriyeti’nin Devlet lise, Lisans ve Lisans Üstü eğitim gören öğrencilere eğitim bursu verecektir.

BURS FORMUPDF

 

Genel Bilgiler

MATTO üyeleri tarafından taahhüd edilen burslar, nakdi ve ayni olarak tahsis edilecektir. 

Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler

1. Bir adet fotoğraf,

2. Doğum kağıdı fotokopisi,

3. İlköğretim ve lise öğrencilerinin son şahadetname fotokopisi..

4.Lise öğrencilerinin son üç yıllarına ait karnelerinin fotokopisi..

5. Üniversite öğrencilerinin sınavlarda başarı notu kayıt defter fotokopisi (İndeks),

6. Kısa özgeçmiş (Şahsi bilgiler, iletişim bilgileri, anne, baba ve kardeşlere dair bilgiler, ailenin geçim kaynağı).

 

Başvuru İçin Aranacak Şartlar

Burs verilecek öğrencilerde aranacak nitelikler aşağıda sayılmıştır:

1. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

2. Herhangi firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak,

3. Aile durumu (yetim, öksüz veya anne-baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır).

Burs Öncelikleri

– Öğrencinin anne ve/veya babasının yokluğu,

– Öğrencinin maddi imkanların yetersiz  olması,

 Bursun Süresi

Öğrenim bursu şeklindeki ayni burslar lise öğrencileri için lise mezuniyetine kadar, üniversite öğrencileri içinse üniversite mezuniyetine kadar geçerli olacaktır. (ancak aşağıda gelecek olan ‘bursun kesilme halleri’nden birisinin sözkonusu olması durumunda ayni öğrenim bursunun devamı, MATTO yönetim kurulu tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulabilecektir.)

Nakdi bursların devamı noktasında ilgili öğrencinin durumu her yıl yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartlarının aynen veya artarak devam etmesi gereklidir.

 

Bursa Hak Kazananların Tesbiti ve İlanı

Yukarıda zikredilen şartlar ve belgeler çerçevesinde başvurusunu yapmış olanlar arasından belirli sayıda öğrenci, MATTO genel merkezinde yapılacak mülakata davet edilecektir. Mülakat sonucunda  burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, MATTO’nun web sitesinde ilan edilecek ve bursiyerlere bildirilecektir.

 

Son Başvuru: 9 Aralık 2016.

Müracaat Yeri: Lermontova No.16 Merkez  Üsküp  1000  Makedonya 

MATTO Genel Merkezi