M.C'nin 2012 yılında / Sür, Jumurta, Bal, Yün ve Et üretimi