Blog geri dön

MATTO-KTTO-ATTSO ve ESNAF işbirliğinde Priştine’de ‘Yatırım Ortamı ve Bölgesel İşbirliği Paneli’düzenlendi

Kosova Türkiye Ticaret Odası’nın kuruluşunun 14. yıldönümü kapsamında Priştine’de “Yatırım Ortamı ve Bölgesel İşbirliği Paneli” düzenlendi.

Panele Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KTTO Başkanı Abdurrahman Balkız, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, MATTO Başkan Yardımcısı İmer Selamni, MATTO Yönetim Kurulu Üyesi Mürteza Sulooca, MATTO İcra Müdürü Şahpaz Molaliev, Üyemiz Pegasus Balkanlar Bölge Temsilcisi Altay Şaban, Üyemiz My Dealer Fordtrack ve çok sayıda iş adamı katıldı.
Açılış konuşmasında Balkız, “Bizi daha fazla kullanın”
Kosova Türkiye Ticaret Odasının kuruluşunun 14. Yıldönümüne hoş geldiniz. Oda olarak 14 yıldır hem kamu hem de özel sektör temsilcileri ile yakın bir işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Bildiğiniz üzere Kosova ile Türkiye arasında hem tarihi, hem coğrafi, hem de kültürel yakınlıklar var. Buyakınlıklar iyi siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine de vesile oluyor. Bu yüzden biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Kendimizi hep evimizde hissediyoruz. Türkiye’den Kosova’ya daha fazla yatırımın gelmesini, Türkiye ile Kosova arasında ticaret hacminin daha fazla artmasını istiyoruz. Bu yönde çabalıyoruz.
Bugün 14’üncü yıldönümünü kutladığımız Odamızın, her zaman iki ülke arasında karşılıklı olarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için seferber oldu. Odamızın esasındaki çalışmaları ve misyonu üç ana temaya dayanıyor.
Birincisi, üyelerimiz arasında dayanışma, bilgi paylaşımı ve işbirliği zemini oluşturmak. Bu yöndeki çalışmalarımız arasında ekonomik verilerin derlenmesi, raporlanması ve çeşitli mecralarla paylaşılması olarak yer almaktadır.
İkincisi kamu ve özel sektör arasında bir bağlantı noktası olmak. Bu gerek Kosova, gerekse Türkiye’deki kuruluşlarla işbirliği için uygun bir ortam yaratmaktadır.
Üçüncü bir misyon olarak ise özel sektörün, özel sektörle temas noktası olarak hizmet etmesidir. Özellikle Türkiye’den gelen iş insanları için Odamız, doğru verilerin alınabileceği bir adres olmuştur.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi elbette ki paydaş kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile olan diyaloğun artmasıyla daha da gelişebilir. Varsa, bazı pürüzler de ortadan kaldırılabilir. Bu yüzden tüm paydaşlara daha fazla işbirliği yapma çağrısında bulunmak istiyoruz.
Kosova hükümetine çağrımız, “Bizi daha fazla kullanın.” Ticaret Odamızın sınırlı bir kapasitesi olabilir ama oldukça geniş bir erişim ağı var. Üyelerimiz, özellikle Türkiye’den gelen yatırımcı üyelerimiz faaliyet gösterdikleri sektörlerde geniş bir tecrübeye sahipler. Kosovalı Arnavut üyelerimiz de gerek ülke çapında gerekse bölgesel anlamda iş yapma kapasitelerine erişmiş olan saygın firmalardan oluşuyor. Ekonomik kalkınma planlamalarında, ekonomi politikaları geliştirme aşamalarında özel sektörün tecrübelerinden de faydalanılması gerektiği hususunu vurguluyor ve önemsiyoruz” dedi.
‘Karşılıklı temaslar sıklaşmaya başladı’
Programın açılışında konuşan Büyükelçi Çarı Sakar, geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kosova’yı ziyaret ettiğini, karşılıklı üst düzey temasların sıklaşmaya başladığını vurguladı.
Büyükelçi Sakar Türk yatırımcıların bölgeye gelmeye devam ettiğini ifade ederek, ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığı için Kosova Türkiye Ticaret Odasın’a teşekkürlerini sundu.
‘Yeni sanayi bölgeleri inşa edilecek’
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türk yatırımcıları bölgeye yatırım yapmaya davet etti. Balkanların bir üs haline geleceğine vurgu yapan Bakan Damka, ülkelerindeki asıl sorunun eleman eksikliği olduğunu, özellikle kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Damka, yeni sanayi bölgeleri inşa edileceğini ifade ederek 1 Temmuz 2022 tarihi itibaiyle Arnavutluk-Kosova sınır kontrollerinin kaldırılacağını kaydetti.
‘Makedonyada Toplam yabancı yatırımların % 38’ni Türk yatırımcıları oluşturmakta’
MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, “Türkiye Cumhuriyeti tarafından Makedonya’da 2 milyar dolar üzerinde doğrudan yatırım gerçekleşmiştir. Makedonyada Toplam yabancı yatırımların %38’ni Türk yatırımcıları oluşturmakta. Makedonya’nın yatırım alanında beşinci, ticaret alanında altıncı ortağıyız. Mevcut ticaret hacmimiz 750 milyon dolardır civarında. MATTO üyeleri Makedonya’da 25.000’den fazla istihdam sağlayan bir ticaret odasıdır. MATTO’nun misyonu Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bir köprü vazifesi ifâ etmesi, iki ülke kurumlarını desteklemesi, karşılıklı ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunması ve Makedonya’nın gerek Türkiye’de gerekse üçüncü ülkelerde bir promotörü olarak faaliyet göstermesidir.” ifadelerini kullandı.
Panelde Kuzey Makedonya’daki yatrım fırsatlarını anlatan Selmani, “Makedonya’da yatırım yapmak için ek bir kolaylık, ulusal para biriminin – Türk lirası için denarın – konvertibilitesidir, yani doğrudan Türk Lirası ile ticaret yapma imkanı vardır. Ayrıca çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik ikili bir anlaşmanın varlığı ve MATTO taahhüdü ile sağlanan 550 milyon ABD
Doları tutarındaki Türk Exim Bankası kredisini kullanma imkanları da mükemmel bir yatırım fırsatı sunmaktadır” dedi.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön