Blog geri dön

06.04.2016 tarihinde MATTO Başkanı Sn. Tuna Eyüp Kahveci ve Makedonya Ticaret Odası Başkanı Sn. Branko Azeski arasında gerçekleşen ikili görüşme

Makedonya – Türkiye arasındaki Ticari işbirliğin geliştirilmesi mümkün müdür 

Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cümhuriyeti hükümetleri uzun bir süredir iki ülke arasındaki ticaret hacmin 300 milyon $ USD’den 1 milyar USD’ya $ çıkmasını görüşmektedirler. Bu siyasi bir gözlemleme mi yoksa objektif bir değerlendirmemidir. 06.04.2016 tarihinde Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı sn. Tuna Eyüp Kahveci ve Makedonya Ticaret Odası Başkanı sn. Branko Azeski arasında gerçekleşen ikiligörüşmede iki ülke arasındaki karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri nasıl ve ne şekilde artırılabileceği konuları masaya yatırıldı. Taraflar, Makedonya ekonomisinin, Avrupa ve üçüncü ülke piyasalarındaki varlığını sürdürebilmesi için, büyük ekonomilere sahip olan stratejik ortaklara ihtiyaç duyduğunu ortaya atmışlardır.  Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık Anlaşması üzerinden Türkiye’yi  çapraz menşe kümülasyonu sistemine ilave etti ve CEFTA 2006 çerçevesi kapsamına aldı. Avrupa Birliği Batı Balkan ülkelerini dolaylı olarak yönetmektedir. Bölgesel işbirliğinin yanı sıra AB EFTA kapsamında Türkiye ile de işbirlik sürecine devam etmektdir. Мakedonyanın küçük girişimci kapasiteye sahip küçük ve orta ölçekli şirketlerin Makedonya az gelişmiş sektör olarak Türkiye Cumhuriyeti son derece gelişmiş KOBİ sektörü ile ortak işbiriği yapabilir. 

Ticaret Odaların Başkanları, Makedonya ekonomisinin bölgesel bağlamda dikkat edilmesi ve ekonomik işbirliği modellerinin oluşturulması gerektiğine karar verdiler. 8.ve 10. koridoru bir bakımdan Makedonya için iş ve yatırım olanağı sağlamaktadır. Bu koridorlar iletişim ve irtibatın ötesinde ülkeler arasında ekonominin kalkınması açısından da büyük önem arz ediyorlar. Bu bağlamda teknolojik gelişim bölgeleri, üçüncü piyasalarda reel sektör yatırım ve ortak görünümler için Makedon ve Türk ortaklıklar için gerçek sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de Makedonya toplam ihracatının % 80’ini demir ve demir dışı metalurji, ulusal GSYİH’nın% 8.1 ile ve Makedonya toplam ihracatının% 16 katılımı ile işbirliği kapasitesine sahip sektör olduğu tespit edilmiştir.

Sn. Kahvecı ve sn. Azeski arasında gerçekleştirilen görüşmeden sonuç olarak her iki ticaret odaların kurumsal kapasitesi kullanması ve ortak faaliyetler için taslak eylem planı hazırlanması gerekmektiği düşüncesi ortaya atıldı. Taraflar bu planın belirli iş ortaklıkları özellikle Makedonya ve Türkiye yöneticileri ortak girişimciliği teşvik edeceği yönünde görüş birliğine vardı.

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön