Makedonya Cumhuriyeti nin 2012/2013 yılı başında İlköğretim ve ortaöğretim okulları – Temel verileri