Saygıdeğer Üyeler,

 

MATTO’nun kuruluşundan bu yana yaklaşık sekiz ay geçti. Bu su gibi akıp giden süre içinde neler yaptığımızın muhasebesi söz konusu olduğunda, şahsım adına ne çok mutlu ne de çok üzgünüm. Aslında istediğimiz hızda olmasa da, önemli altyapı çalışmaları yaptık. Bu süre içerisinde AR-GE Departmanımız, Makedonya ekonomisinin tüm röntgenini çekti. Makroekonomik verileri ve mikroekonomik değerlendirmelerimizi hemen hemen tamamladık. Artık bir çok sektör için gerekli ve yeterli bilgiye sahibiz. Bu bilgileri web sitemizde yayınlayarak, tüm ilgililerin istifadesine peyderpey sunuyoruz. Büyük oranda tamamlanmış olan web sitemizde bu bilgilerin yanında, güncel ihale ve özelleştirme haberlerine, Makedonya ve Türkiye ile ilgili ekonomi haberlerine ve MATTO`nun güncel aktiviteleri ile ilgili haberlere ulaşabileceksiniz.

MATTO`ya olan ilgi, günbegün artmakta ve üye sayımız hızla çoğalmaktadır. Bu durum bizim daha büyük bir şevkle çalışmamıza neden olmaktadır. Özellikle, Makedonya kökenli firmaların üye olmak istemeleri bize olan güvenin önemli bir göstergesidir.

 

Saygıdeğer Üyeler,

MATTO özellikle Türkiye`den Makedonya`ya iş yapmak, okumak, okutmak amacı ile gelen insanlarımızın yaşadığı vize sıkıntısını gündemine alarak, konu ile ilgili bir panel düzenlemiş ve bu panelde konunun tüm ilgililerini bir araya getirmiştir. Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri, İçişleri Bakanlığı-Yabancılar Şubesi ve Çalışma Ajansı`ndan üstdüzey katılımcılar, işadamlarımız ve diğer ilgililerle bir araya gelmiş, vize sorununu tartışmışlardır. Panel sonucunda ortaya çözüme dönuk oldukça faydalı sonuçlar çıkmıştır. Odamız bu panel sonuçlarını bir rapor halinde düzenleyip, ilgili birimlere sunacaktır. Bu çerçevede, kurumsal takibin vereceği olumlu sonuçlar dikkate alınarak, Odamız, bünyesinde bir Vize birimi oluşturmuştur.

MATTO, 10-11 Nisan tarihlerinde, TOBB tarafından İstanbul`da düzenlenen İşadamları zirvesine katılmış ve temsil edilmiştir. Tüm dünyadan yaklaşık 2000 işadamının katıldığı zirve, ikili ilişkiler açısından oldukça faydalı geçmiştir.

MATTO, ayrıca 25-27 Mayıs tarihleri arasında Ohri`de düzenlenen Türkiye-Makedonya İş Forumu`na, 40 işadamı ile katılım göstermiş ve işadamlarımız Türkiye`den gelen işadamları ile faydalı ikili iş görüşmeleri yapmışlardır. Ohri`de düzenlenen bu iş forumunda yapmış olduğum konuşmada özellikle ifade ettiğim, Makedonya`nın Türkiye açısından bölgesel bir Lojistik Üs olarak değerlendirilmesi hususu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sn. Zafer Çağlayan tarafından önemli bulunmuş ve değerlendirileceği ifade edilmiştir.

MATTO, benzer kuruluşlar ile işbirliğine çok önem vermektedir. Bu çerçevede ilk olarak Mart ayı içerisinde, Makedonya-Türkiye İşadamları Birliği ile bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Mayıs ayında ise Ohri İş Forumu kapsamında Makedonya Ekonomi Odası, Makedonya Ekonomi Odalar Birliği ve Kuzey-Batı Makedonya Ticaret Odası ile işbirliği protokolleri imzalamıştır. Bu işbirliği protokolleri, Makedonya Cumhuriyeti bünyesinde, yalnızca MATTO ortak paydasında imzalanan benzersiz iş protokolleridir. Bu durum, Makedonya iş dünyasının, MATTO ile birlikte çalışma isteğine yaptığı vurgu açısından çok önemlidir.

 

Saygıdeğer üyeler,

MATTO, çalışmalarına yaz tatili arası vermeden devam edecektir. Bu çerçevede kısa vadede planladığımız çalışmaları, kısaca şöyle özetleyebiliriz. Haziran ayı ortalarında, acilen tüm üyelerimizle bir araya gelip, bir durum değerlendirmesi yapmak ve bitmiş olan Web sitemizi tanıtmak istiyoruz. Yoğun çalışma tempomuz arasında, üyelerimizi ihmal ettiğimizi biliyoruz. Bu toplantı bu eksikliğimizi gidermek açısından bir vesile olacaktır. Yine Haziran ayının ikinci yarısında, daha önce akademik açıdan değerlendirdiğimiz global krizin, kısa, orta ve uzun vadede Makedonya ekonomisine olacak etkilerini bu kez siyasi açıdan değerlendirmek istiyoruz. Bu seminerde, işadamlarımızın önümüzdeki dönemde nasıl bir pozisyon almaları gerektiğini belirlemek istiyoruz. MATTO`nun 2009 yılının en yoğun aktivitesi olarak, Ekim ayında Makedonya ve Türkiye ihraç ürünlerinin birlikte sergileneceği bir fuarı, Üsküp’te düzenlemek istiyoruz. Bu fuar ile ilgili çalışmalarımız başladı, inşallah muvaffak olacağız.

 

 

Saygıdeğer üyeler,

Sizlerin desteğiniz, bizlerin en önemli motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle, daha güçlü  bir Makedonya-Türkiye dostluğu için, sizlerin daha yoğun desteğini beklemekteyiz.

Bir sonraki sohbette buluşmak dileği ile hepinize bol kazançlı ve mutlu günler diliyorum.

 

 

Saygılarımla.

 

Tuna Eyüp KAHVECİ

Makedonya Türkiye Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Başkanın sözü 1. >>>