Листа на Саеми поддржани од министерство за трговија на Република Турција / 2023