• Bugün: Pazartesi, Ocak 24, 2022

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Ekim 2021 yılı

Matto
Aralık07/ 2021

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak –  Ekim döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 352 182 547 bin ABD doları olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 22.7 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 480 735 673 bin ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 27.6 artış göstermiştir.

Ocak – Ekim 2021 döneminde dış ticaret açığı 128 553 126 bin denardır.

Ocak – Ekim 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 73.3 oldu.

ABD doları cinsinden ticaret borsası

Ocak-Ekim 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti  618 103 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %46.3 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 61,4 artış göstererek 120 412 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 497 691  bin ABD doları olup 43.0% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan, Türkiye ve Italya, Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.12.2021).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Ekim 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan ve Çin olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Ekim 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri

6 816 423 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 29.0 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 34,4 artış göstererek 9 302 587 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Ekim 2021 dönemindeki ticaret açığı, 2 486 164 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Share