Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Temmuz 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak –  Temmuz döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 246 265 451  bin denar olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 34.5 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 335 526 575 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 33.9 artış göstermiştir.

Ocak – Temmuz 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 73.4 oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Temmuz 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti  409 108 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %44.3 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 64,6 artış göstererek 80 368 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 328 740  bin ABD doları olup 40.0% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan, Italya ve Türkiye. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.09.2021).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Temmuz 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan,  ve Çin olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Temmuz 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri

4 801 801 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 45.6 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 45,0 artış göstererek 6 541 093 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Temmuz 2021 dönemindeki ticaret açığı, 1 739 291 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön