• Денес е: петок, јуни 25, 2021

На 11 јуни 2013 Претседателот на ЈОК Проф. Д-р Гокхан Четинсаја одржа средба со членките на Стопанска комора на Македонија-Турција МАТТО.

Matto
јуни14/ 2013

На 11 јуни 2013 Претседателот на ЈОК Проф. Д-р Гокхан Четинсаја одржа средба со членките на Стопанска комора на Македонија-Турција МАТТО.

На одржаните дводневни официјални разговори, Претседателот на ЈОК Проф. Д-р Гокхан Четинсаја вчера ја заврши својата посета во Македонија.

Одржа и официјални разговори како гостин на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ). 

Г-динот Четинсаја беше во посета и на Универзитетите во градот Тетово, како што се Државниот Универзитет  и Универзитетот на Југоисточна Европа, исто така имаше и можност да ја разгледа состојбата на Универзитетите во Р.Македонија.

Одржа средба и со Ректорот на Државниот Универзитет на Тетово Проф. Д-р Вулнет Адеми и Ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Проф. Д-р Замир Дика.

Добивајќи информации за Универзитетите, Четинсаја дискутираше околу можностите за идна соработка.

Share